ACTIVE NS stabiliserer gasproduktionen

Driftsleder Flemming Kristensen har stabiliseret og øget gasproduktionen efter at Blåhøj Energiselskab er begyndt at tilsætte ACTIVE NS i fortanken.

Biogasproduktion kræver at alt fungerer perfekt Blåhøj Energiselskab er opbygget som et biogasanlæg med tilhørende motorgeneratoranlæg, som producerer elektrisk- og termisk energi.

Biogassen fremstilles ved hjælp af gylle fra landbrug og organiske affaldsprodukter fra slagterier o.a. fødevareindustrier.
Biogasproduktion er utrolig følsomt og kræver derfor at alt udstyr skal fungere perfekt.

Et højt kvælstofindhold kan hæmme produktionen
”Da vi kun modtager kvæggylle, er kvælstofindholdet betydelig højere end svinegylle. Dette påvirker selvfølgelig den frie ammoniakkoncentration i rådnetanken. Hvis kvælstofindeholdet er for høj, kan den hæmme gasproduktionen. Vi har hidtil kunnet håndtere dette uden nævneværdige problemer, idet vi konstant holder øje med udviklingen i rådnetanken.

Ny opstart
På grund af store mængder industriaffald og ferieafløser gik det desværre helt galt i min sommerferie, hvilket medførte at processen stort set gik i stå. Vi måtte derfor starte op fra bunden igen, hvilket tager omrking 2-3 måneder, før det igen kører stabilt”, siger Flemming Kristensen.

ACTIVE NS tilsættes i fortanken
”I sensommeren valgte vi at dosere ACTIVE NS i fortanken, da vi havde hørt, at dette produkt kunne give os nogle fordele i hele produktionsforløbet.
Jeg var da også meget spændt på at se, hvordan det fremover ville kunne påvirke især biomassen samt kvælstoffets indflydelse på gasudviklingen i rådnetanken”, oplyser driftslederen.

ACTIVE NS har gjort produktionen mere sikker
”Efter at have fulgt udviklingen nøje, kan vi på blot få måneder konstatere, at med tilsætning af ACTIVE NS er gasproduktionen stabiliseret. Biomassen er blevet lettere at håndtere, da den er meget mere homogen – endda så meget at jeg kan har kunnet tilsætte mere fedt uden at det gav problemer.

Stabiliseringen i hele biogasproduktionen har også betydet, at gasproduktionen er øget med 4-5 %, hvilket ACTIVE NS har medvirket til. Så vi fortsætter selvfølgelig med at tilsætte produktet i fortanken, hvilket er en meget god forretning for os”, pointerer driftleder Flemming Kristensen.

Produktions fakta:

Biomasse:
100-110 m3 pr. dag

Gasudbytte:
6.400-6.500 m3 pr. dag

Elsalg fra gasmotor:
6.500 MWh (ca. 5 mill. kr.)

Varmeproduktion gasmotor:
8.200 MWh

Salg af varme til by:
3.850 MWh (1,7 mill. kr.)

Køb af flis:
720 ton

Udgivet i Biogas.