Bestil 4 sække – betal for 3

HomeBestil 4 sække – betal for 3

KAMPAGNETILBUD

  • 4 sække betal kun for 3 – i alt kr. 2.760,-

  • 11 sække betal kun for 10 inkl. en gratis gylleanalyse – i alt kr. 6.900,-

  • Fast billig pris med fastprisaftale i 3 år + 1 ekstra sæk gratis ved bestilling – i alt kr. 6.440,- pr. år

(Listepris pr. sæk kr. 920,-)

UDBYTTE I LANDBRUGET

  • Binder op til 1,2 kg NH3 pr. tons gylle
  • Mere homogen masse
  • Flydelag på gylletanke
  • Nemmere håndtering
  • Mindre lugtgener – binder NH3
  • Lettere arbejdsprocesser
  • Kun 1 oprøring i døgnet

Bestil her:

Felter markeret med en * er påkrævet

Bestillingen er med gratis levering

Om Active NS

Active NS er det mest gennemtestede gylleprodukt på markedet. Ud over de danske forsøg, er der også foretaget adskillige andre forsøg i Europa, som uafhængig af hinanden viser identiske resultater.

Det unikke pulver har den særlige egenskab at det optager gødning og vand i strukturen og kun langsomt afgiver det igen. Denne proces gør, at Active NS virker som en buffer for både gødning og vand, så der ikke sker så stor udvaskning af gødningen til grundvandet. Derfor virker Active NS også som et jordforbedrende middel.

Det høje ionbytteeffekt i Active NS begrænser også luftbåren forurening, hvor især ammoniakholdige dampe kan være til stor gene.

Læs mere her