Det lugter ikke af meget på Brandstrupgaard efter at de er begyndt at bruge Active NS

Hvis vi kører gylle ud om morgenen efter at naboen er taget på arbejde og er færdige inden han når hjem, opdager han det ikke, siger Bent Pedersen.

Svineproduktion og biogasanlæg
Bent Pedersen, Rødkærsbro, driver Brandstrupgaard, med en besætning bestående af 1.550 søer med en årlig produktion på i alt 46.500 35 kgs grise. Der drives planteavl på 160 ha, hvoraf de 142 ha hører til gården.

Brandstrupgaard har også et biogasanlæg, der årligt producerer 3,4 mio KWH strøm til salg. Her behandles 18.000 m3 gylle samt 3.000 tons majs på årsbasis.

Et biogasanlæg er en levende organisme, som kræver meget stabile forhold, ensartede råvarer, da selv meget små udsving i råvarekvaliteten kan medføre, at anlægget bliver ustabilt og produktionen af gas og el falder drastisk. Bent Pedersen har mange års erfaring på området, idet han allerede i 2002 etablerede et biogasanlæg på gården.

Majs og gylle er den perfekte cocktail til biosgasproduktion
Biogasproduktionen på Brandstrupgaard opnås ved, at Bent Pedersen hver uge putter 60 tons majs i fortanken sammen med gylle og lidt vegetabilsk fedt.
De fleste andre steder her i landet, anvender man industriaffald i stedet for majs, men for Bent Pedersen giver majs den bedste produktionsøkonomi.

Active NS har gjort oprøringen lettere
Oprøringen i fortanken er blevet meget lettere efter at vi er begyndt at tilsætte Active NS. Vi har også kunnet konstatere, at gyllelugten er reduceret, da vi ikke længere oplever den stramme lugt, hver gang vi rører fortanken op.

Fra fortanken fortsætter biomassen over i reaktortankene, hvor biogasproduktionen foregår. Den afgassede gylle pumpes herefter over i overdækkede lagertanke.

Det lugter ikke af meget
Den afgassede gylle bruges primært på markerne på Brandstrupgaard, men der sælges også til andre landmænd.
I forbindelse med udbringningen af gyllen, har vi kun positive oplevelser: Hvis vi kører gylle ud om morgenen efter at naboen er taget på arbejde og er færdige inden han når hjem, opdager han det ikke, siger Bent Pedersen.

Hidtil har vi kun anvendt Active NS i fortanken, men vi vil til at bruge det i stalden, for at binde ammoniakken i gyllen inden den løber ud i fortanken, da lugten i stalden også bliver reduceret.

Min samlede konklusion på de fordele Active NS giver er, at der hurtigere dannes flydelag på tankene, oprøringen er blevet lettere, og lugten er minimeret, siger Bent Pedersen.

Udgivet i Landbrug.