Brugsanvisning til landbrug

Active Slurry Management bygger på en lille investering og et stort udbytte

Prisen for at nå dette mål er meget lille, såvel økonomisk som arbejdsmæssigt, da det bygger på konceptet Active Slurry Management, der er udviklet af FCSI Inc. , og som i korte træk er opbygget som en retrinsraket: Hvad går opgaven ud på, hvordan udføres den bedst og billigst, hvordan opnås de bedste resultater.

Disse elementer er også grundfundamentet for udviklingen af gylleadditivet Active NS, som er en videreudvikling af tidligere additiver til gyllehåndtering.

Svin

Start med at tilsætte Active NS i gylletanken

Tilsæt 20 g. Active NS pr. m3 gylle der er i tanken/lagunen samt den gylle, der i stalden.

Gyllen tilsat Active NS skal altid oprøres kraftigt inden, udkørsel af gyllen påbegyndes. Hvis denne forholdsregel ikke følges, kan der ikke påregnes maksimal effekt. Det anbefales at gyllerøreren placeres 5 forskellige steder i tankenunder oprøringen for at sikre, at al bundfald bliver grundigt iblandet den flydende masse.

Fortsæt med at tilsætte Active NS i stalden

Når kanalerne og kummerne er tømt for gylle, tilsættes 20 g. Active NS pr. m3 gylle, der foventes at være ved næste tømning. Active NS virker nu indtil næste tømning.

Hvis der anvendes Active NS hele tiden i kanaler og kummer, skal der ikke tilsættes ekstra i gylletanken.

Active NS kan opblandes i vand og hældes ud på spalterne, hver gang kanalerne tømmes for gylle.

Når stalden tømmes for grise, kan Active NS doseres direkte ud på spalterne og skylles ned i forbindelse med rengøring.

Kvæg

Start med at tilsætte 20 g. Active NS pr. m3, der kan være i gyllesystemet.

Der rundskylles 1 gang i døgnet.

Når der er pumpet gylle over i gylletanken, tilsættes 20 g. Active NS pr. m3 gylle, svarende til den mængde, du har pumpet ud i gylletanken.

Hvis der hele tiden anvendes Active NS i fortanken, skal der ikke tilsættes ekstra i gylletanken.

Active NS kan opblandes i vand og hældes ud på spalterne, såfremt du har et kraftigt flydelag i stalden.
Hvis du gør dette, skal du ikke tilsætte Active NS i fortanken.

Active NS – når kun det bedste er godt nok!