Udtalelser og cases fra landbruget

Her kan du se uddrag fra udtagelser fra landmænd som bruger Active NS.

Tryk på knappen til højre for uddraget for at se hele udtagelsen

"Luften i stalden er ikke længere så tung, og  det har også løst problemerne med

ammoniaksvidninger på poltenes lår"

"Svineproducent anvender primært Active NS,

da det giver store arbejdslettelser i stalden"

”Hvis vi kører gylle ud om morgenen, når naboen er kørt på arbejde,

og vi er færdige inden han kommer hjem, så opdager han det ikke”

"Lugten forsvandt stort set, så derfor har alle husdyrproducenter kontinuerligt

valgt at tilsætte Active NS"

"Den væsentligste årsag til at jeg har valgt at bruge Active NS året rundt er,

at det er en god og billig løsning, og jeg kan binde mere kvælstof i gyllen..."

"Kornanalyser dokumenterer at protein-indholdet øges med 15-20%

i forhold til landsgennemsnittet, når gyllen er tilsat Active NS."

"...Reduceringen af ammoniakdampe fra gylle kan reduceres med 45 procent.

Produktet kan også reducere lugtemmision i stalden med 38 procent"

"Vi har ihvertfald haft særdeles gode resultater, bl.a.

i kraft af en lettere gyllehåndtering og et bedre staldmiljø"

"Active NS er det mest gennemtestede gylleprodukt på markedet"

"Vi tjener faktisk penge på at tilsætte Active NS i vores gylle"