Nye undersøgelser giver yderligere dokumentation for, reduktion af lugt- og ammoniakemission fra gylle

Nye undersøgelser giver yderligere dokumentation for, at Active NS kan reducere lugt- og ammoniakemission fra gylle. Nye undersøgelser viser, at Active NS reducerer lugt- og ammoniakemssion fra gylle. Produktet har dernæst vist sig at højne gødningsværdien som følge af en øget binding af ammoniakken. Vilnius Gediminas Tekniske Universitet (VGTU) i ...

Nye samarbejdspartner i Catalonien

FCSI har søgt grundigt blandt flere potentielle kandidater efter en distributør der kan bidrage med kompetent viden og kundekendskab i Catalonien. Aftalen er nu faldet på plads med vores nye samarbejdspartner DEPLAN, som vi har glædet os meget til at præsentere. I Catalonien er der store problemer med lugt, udledning ...

Forsøgsprojekt i Catalonien

Vi oplever en stor international interesse for Active NS. I sidste uge var vi derfor i Catalonien, for at opstarte et forsøgsprojekt. Projektet har fokus på at dokumentere Active NS´ effekt på miljø, binding af kvælstof og udnyttelse af dette i tørstoffet. Inden for kort tid offentliggør vi også en ...

Stemningsbilleder fra event i Občina Slovenske Konjice

Til eventet fik vi mange positive tilkendegivelser på Active NS, af de mange landmænd der var mødt op. Der var et større fremmøde end forventet, og borgmesteren deltog, da tiltaget er et samarbejde med kommunen. De betaler 50% af Active NS´ pris for landmændene. Til eventet lavede Animalis en god præsentation af Active ...

Kommune bevilger medfinansering af 50% af prisen af Active NS for landmanden 

I Slovenien arbejder vi sammen med kommunen Občina Slovenske Konjice. De har startet et tiltag med Active NS for at reducere lugtgenerne og ammoniakfordampning i sommerperioden af hensyn til turisterne, borgere og miljøet. Det er bevist, at Active NS reducerer lugt med 37% og ammoniakfordampning med 45 %. Kommunen har bevilget ...

Vi tjener faktisk penge på at tilsætte Active NS i vores gylle, siger svineproducent Peter Rostgård Andersen

Efter at vi er begyndt at tilsætte Active NS i gyllen, har vi konstateret et øget tørstofindhold. Dette sammenholdt med investeringen i Active NS betyder, at vi faktisk tjener penge på vores gylle, oplyser Peter Rostgård Andersen. I forsommeren 2000 etablerede Peter Rostgård Andersen sig som svineproducent i Skodborg ved ...

Gyllelugten er blevet væsentligt reduceret, når vi kører gylle ud, siger svineproducent Per Nielsen på Bornholm.

Bornholm bliver kaldt for solskinsøen og besøges hvert år af flere tusinde turister. Øen har mange seværdigheder og en fantastisk natur. På landet ånder alt fred og idyl lige indtil man rammes af en skarp gyllelugt. Men sådan er det ikke alle steder på Bornholm. På Sigtemøllevejen ved Aakirkeby kan ...

Det var med en vis skepsis, da jeg lod mig overtale til at prøve Active NS, siger svineproducent Jens Arne Jacobsen. Men i dag kan vi både se og lugte det virker.

Jens Arne Jacobsen er på ingen måde imod at prøve noget nyt. Han er blot i besiddelse af en naturlig skepsis, som gør, at han ikke køber katten i sækken. Derfor tror han mere på egne erfaringer, når han får at vide, at diverse produkter kan gøre en stor forskel ...

Gyllelugt kan reduceres med 40 procent

Resultaterne bygger på et gennemsnit af tre uafhængige staldafprøvninger foretaget hos Anders Rahbek i Hammerum, hvor prøveudtagninger og analyser er gennemført i overensstemmelse med FORCE Technologys akkreditering. Udover at gyllen lugter mindre og der bliver bundet mere ammoniak i gyllen, får landmanden også nogle ekstra sidegevinster. Ved at nedbringe lugt- ...

Fornyet optimisme at spore blandt de danske svineproducenter

På trods af de seneste års trange kår for svineproduktionen i Danmark, er der stadig optimisme at spore blandt svineproducenterne – ihvertfald tror Anders Rahbek fra Hammerum på, at der er en fremtid for slagtesvineproduktion.

Svineproduktion har en fremtid i Danmark siger en optimistisk Anders Rahbek og understreger, at det var den væsentligste årsag til at han i 2014 valgte at investere i en hel ny slagtesvinestald med 2000 stipladser.

Anders Rahbek har en fratsproduktion, 7-110 kg, hvor han på årsbasis producerer 16.500 slagtesvin og med tilhørende markbrug på 430 ha, hvor der dyrkes forskellige afgrøder. Markarbejdet klares med egne maskiner, og der er også plads til at drive maskinstation.

Inden vi gik igang med at investere i en ny slagtesvinestald, havde vi da mange overvejelser med hensyn til, hvad vi skulle gøre fremadrettet, siger Anders Rahbek, og tilføjer: De største udfordringer for os er primært de omkostninger, som er forbundet ved at producere grisene.

I den forbindelse var der også fokus på både lugt- og ammoniakemission fra stalden. Vi blev pålagt at etablere en lufrenser for at kunne reducere udledningen med syv procent. Omkostningerne, som er forbundet med driften af et luftrensesystem, koster 4-5 kr. pr. gris. Derfor var det også interessant for os, hvis vi kunne få en dispensation fra myndighederne til at anvende Active NS, da det kun koster under 1 kr. pr. gris.

Vi har haft rigtig gode erfaringer med produktet, men da vi ikke havde nogen dokumentation på Active NS, måtte vi ansøge myndighederne om en dispensation, hvilket vi fik.

Vores erfaringer med brugen af Active NS startede, da vi havde problemer med at kunne sluse gyllen ud fra kummer i nogle af vore stalde. Derfor valgte vi at tilsætte Active NS i gyllen, da vi havde hørt, at det i mange tilfælde var i stand til at gøre gyllen mere homogen.

I forbindelse med brugen af Active NS blev der lavet forsøg i stalden, hvor der i den ene sektion blev tilsat Active NS i gyllen, mens vi i den anden sektion undlod det. FCSI som er producent og leverandør af Active NS fik foretaget prøver, for at kunne få dokumentation for, at produktet har en effekt.

FORCE Technology, som er en international og anerkendt virksomhed foretog lugt- og ammoniakprøver. Der blev taget to prøver uafhængig af hinanden, og det viste sig, at vi i begge prøver havde en lugtreduktion på 37-38 procent samt en ammoniakreduktion på 45 procent. Disse resultater gør, at jeg synes produktet bliver endnu mere interessant, og ikke mindst da der i øjeblikket er nye igangværende forsøg.

På nuværende tidspunkt er Seges igang med at lave markforsøg, som vil belyse produktets effekt på afgrøderne.
Sideløbende hermed, arbejder FORCE Tecnology på yderligere at dokumentere, at Active NS kan gøre en forskel, når det iblandes gyllen. Så det bliver spændende at se de færdige resultater, siger Anders Rahbek og fortsætter: Vi har ihvertfald haft særdeles gode resultater, bl.a. i kraft af en lettere gyllehåndtering og et bedre staldmiljø. Kan disse fordele overføres til andre landmænd, så synes jeg, vi er nået langt med hensyn til at kunne løfte såvel de økonomiske som miljømæssige krav, der stilles til landbruget.

Vi ved jo godt, at omverdenen kigger på os med ikke alt for velvillige øjne, og at miljøreglerne bliver yderligere strammet op. Så kan vi være med til at påvirke miljøet til gavn for både dyr og mennesker, har vi opnået en win win situation for alle parter, pointerer svineproducent Anders Rahbek.

 

 

Pages:123»