Vi tjener faktisk penge på at tilsætte Active NS i vores gylle, siger svineproducent Peter Rostgård Andersen

Efter at vi er begyndt at tilsætte Active NS i gyllen, har vi konstateret et øget tørstofindhold. Dette sammenholdt med investeringen i Active NS betyder, at vi faktisk tjener penge på vores gylle, oplyser Peter Rostgård Andersen. I forsommeren 2000 etablerede Peter Rostgård Andersen sig som svineproducent i Skodborg ved ...

Gyllelugten er blevet væsentligt reduceret, når vi kører gylle ud, siger svineproducent Per Nielsen på Bornholm.

Bornholm bliver kaldt for solskinsøen og besøges hvert år af flere tusinde turister. Øen har mange seværdigheder og en fantastisk natur. På landet ånder alt fred og idyl lige indtil man rammes af en skarp gyllelugt. Men sådan er det ikke alle steder på Bornholm. På Sigtemøllevejen ved Aakirkeby kan ...

Det var med en vis skepsis, da jeg lod mig overtale til at prøve Active NS, siger svineproducent Jens Arne Jacobsen. Men i dag kan vi både se og lugte det virker.

Jens Arne Jacobsen er på ingen måde imod at prøve noget nyt. Han er blot i besiddelse af en naturlig skepsis, som gør, at han ikke køber katten i sækken. Derfor tror han mere på egne erfaringer, når han får at vide, at diverse produkter kan gøre en stor forskel ...

Gyllelugt kan reduceres med 40 procent

Resultaterne bygger på et gennemsnit af tre uafhængige staldafprøvninger foretaget hos Anders Rahbek i Hammerum, hvor prøveudtagninger og analyser er gennemført i overensstemmelse med FORCE Technologys akkreditering. Udover at gyllen lugter mindre og der bliver bundet mere ammoniak i gyllen, får landmanden også nogle ekstra sidegevinster. Ved at nedbringe lugt- ...

Fornyet optimisme at spore blandt de danske svineproducenter

På trods af de seneste års trange kår for svineproduktionen i Danmark, er der stadig optimisme at spore blandt svineproducenterne – ihvertfald tror Anders Rahbek fra Hammerum på, at der er en fremtid for slagtesvineproduktion.

Svineproduktion har en fremtid i Danmark siger en optimistisk Anders Rahbek og understreger, at det var den væsentligste årsag til at han i 2014 valgte at investere i en hel ny slagtesvinestald med 2000 stipladser.

Anders Rahbek har en fratsproduktion, 7-110 kg, hvor han på årsbasis producerer 16.500 slagtesvin og med tilhørende markbrug på 430 ha, hvor der dyrkes forskellige afgrøder. Markarbejdet klares med egne maskiner, og der er også plads til at drive maskinstation.

Inden vi gik igang med at investere i en ny slagtesvinestald, havde vi da mange overvejelser med hensyn til, hvad vi skulle gøre fremadrettet, siger Anders Rahbek, og tilføjer: De største udfordringer for os er primært de omkostninger, som er forbundet ved at producere grisene.

I den forbindelse var der også fokus på både lugt- og ammoniakemission fra stalden. Vi blev pålagt at etablere en lufrenser for at kunne reducere udledningen med syv procent. Omkostningerne, som er forbundet med driften af et luftrensesystem, koster 4-5 kr. pr. gris. Derfor var det også interessant for os, hvis vi kunne få en dispensation fra myndighederne til at anvende Active NS, da det kun koster under 1 kr. pr. gris.

Vi har haft rigtig gode erfaringer med produktet, men da vi ikke havde nogen dokumentation på Active NS, måtte vi ansøge myndighederne om en dispensation, hvilket vi fik.

Vores erfaringer med brugen af Active NS startede, da vi havde problemer med at kunne sluse gyllen ud fra kummer i nogle af vore stalde. Derfor valgte vi at tilsætte Active NS i gyllen, da vi havde hørt, at det i mange tilfælde var i stand til at gøre gyllen mere homogen.

I forbindelse med brugen af Active NS blev der lavet forsøg i stalden, hvor der i den ene sektion blev tilsat Active NS i gyllen, mens vi i den anden sektion undlod det. FCSI som er producent og leverandør af Active NS fik foretaget prøver, for at kunne få dokumentation for, at produktet har en effekt.

FORCE Technology, som er en international og anerkendt virksomhed foretog lugt- og ammoniakprøver. Der blev taget to prøver uafhængig af hinanden, og det viste sig, at vi i begge prøver havde en lugtreduktion på 37-38 procent samt en ammoniakreduktion på 45 procent. Disse resultater gør, at jeg synes produktet bliver endnu mere interessant, og ikke mindst da der i øjeblikket er nye igangværende forsøg.

På nuværende tidspunkt er Seges igang med at lave markforsøg, som vil belyse produktets effekt på afgrøderne.
Sideløbende hermed, arbejder FORCE Tecnology på yderligere at dokumentere, at Active NS kan gøre en forskel, når det iblandes gyllen. Så det bliver spændende at se de færdige resultater, siger Anders Rahbek og fortsætter: Vi har ihvertfald haft særdeles gode resultater, bl.a. i kraft af en lettere gyllehåndtering og et bedre staldmiljø. Kan disse fordele overføres til andre landmænd, så synes jeg, vi er nået langt med hensyn til at kunne løfte såvel de økonomiske som miljømæssige krav, der stilles til landbruget.

Vi ved jo godt, at omverdenen kigger på os med ikke alt for velvillige øjne, og at miljøreglerne bliver yderligere strammet op. Så kan vi være med til at påvirke miljøet til gavn for både dyr og mennesker, har vi opnået en win win situation for alle parter, pointerer svineproducent Anders Rahbek.

 

 

Klimarådets anbefalinger om at reducere CO2 udledning med 40 procent inden 2020 vil påføre dansk landbrug endnu flere omkostninger

Men klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) vil ikke påføre landbruget flere restriktioner med den begrundelse, at landbruget er ude i en meget vanskelig periode. Regeringen arbejder istedet på at lette omkostningerne for landmændene. Regeringen kæmper for an lavere CO2 reduktion. Men om det bliver Klimarådets 40 procent eller ...

Hver gang du investerer 1 krone i dine grise, får du pengene mange gange igen

– dette er hvad rigtig mange landmænd har erfaret ved at anvende Active NS i gyllen. Produktet er særdeles billig at anvende og kan opfylde de miljøkrav der stilles mht håndtering og opbevaring af husdyrgødning m.m. Sidste nye forsøg dokumenterer, at Active NS tilsat gylle giver landmændene en bedre gyllehåndtering. ...

Mælkeproducent får 1 kg mere kvælstof pr. tons gylle og dermed et større udbytte i marken

For ca. 2 år siden startede Hans Peder og Kurt Mathiasen med at anvende Active NS i gyllen. Gylleanalyser viser, at det giver en bedre udnyttelse af gyllen, idet produktet binder 1 kg mere N pr. tons og at gyllehåndteringen er blevet lettere. Brødrene Hans Peder og Kurt Mathiasen har ...

Et helt øsamfund samt flere tusinder turister kan ikke tage fejl, når de siger, at gyllen ikke lugter på Samsø

På øen har alle husdyrproducenter i flere år tilsat Active NS til gyllen. Et produkt som bl.a. kan reducere gyllelugten så meget, at man stort set ikke bemærker det, – heller ikke når gyllen køres ud på markerne. Øboer og turister var tidligere i samme båd som så mange andre ...

På Samsø gør man en aktiv indsats for at reducere lugtgenerne fra gyllen

Husdyrproducenterne tilsætter Active NS i gyllen, primært med henblik på at reducere lugten, specielt omkring udbringningen. Men produktet har også givet andre fordele For tre år siden startede husdyrproducenterne på Samsø med at tilsætte Active NS i gylletanken. Året efter gik landmændene over til kun at anvende produktet i staldene. ...
Pages:12»