Landbrug

Active NS giver den bedste gyllehåndtering i landbruget. Udbyttet er bl.a.:

  • Binder op til 1,2 kg NH3 pr. tons gylle
  • Mere homogen masse
  • Flydelag på gylletanke
  • Nemmere håndtering
  • Mindre lugtgener – binder NH3
  • Lettere arbejdsprocesser
  • Kun 1 oprøring i døgnet