Hvad er Active NS?

Active NS er et 100 % rent naturprodukt, som anvendes i gylletanke og biogasanlæg. Det giver en mere homogen gylle og en bedre og nemmere opblanding af bundfald og flydelag.
Dertil afspænder og bindes noget af ammoniakken i gyllen. Derved bliver det nemmere at blande bundfald og flydelag sammen til en homogen masse, som kan holde sig flydende i op til et døgn efter oprøring. Der bør oprøres èn gang i døgnet for at være sikker på den fulde effekt.

Virkemåde

Active NS består primært af tre forskellige typer lermineraler, som er forarbejdet. Denne unikke sammensætning gør, at produktet har en særdeles højt ionbytteeffekt.

De porøse stoffer i pulveret er opbygget i et åbent gitter af tetraedre. Dette gør, at de indre hulrum optager og frigiver ioner, der i princippet virker som molekylære sigter.

Active NS pulveret har en åben rumlig krystalstruktur, som skyldes den tredimensionelle gitteropbygning.
Gitteropbygningen omslutter hulrum og kanaler, der tillader forskellige ioner at bevæge sig ind og ud af strukturen, når den udsættes for ændringer.

Det unikke pulver har den særlige egenskab, hvor det optager gødning og vand i strukturen og kun langsomt afgiver det igen. Denne proces gør, at Active NS virker som en buffer for både gødning og vand. Det gør at man undgår en stor udvaskning af gødningen til grundvandet. Derfor virker Active NS også som et jordforbedrende middel.

Det høje ionbytteeffekt i Active NS begrænser også luftbåren forurening, hvor især ammoniakholdige dampe er til stor gene.

Princippet i Active NS pulveret fungerer på den måde, at negative ioner ombyttes til positive. Herved bindes ammoniakken i gyllen, og ammoniakdampe reduceres ret kraftigt. Pulveret har også en positiv effekt på selve gyllen, når den oprøres, da man herved får en mere homogen masse.

Active NS er ikke kun et plus for miljøet, men giver også et økonomisk plus i form af en bedre gødningværdi.

Tetraedre Formel

Formel for tetraedre