Hvad er Active NS

HomeActive NSHvad er Active NS

Active NS er et 100% naturprodukt, der primært består af tre forskellige typer lermineraler, som er forarbejdet. Denne unikke sammensætning gør, at produktet har en særdeles højt ionbytteeffekt.

De porøse stoffer i pulveret er opbygget i et åbent gitter af tetraedre, hvilket gør, at de indre hulrum kan optage og frigive ioner, der i princippet virker som molekylære sigter.

Active NS pulveret har en åben rumlig krystalstruktur, der skyldes den tredimensionelle gitteropbygning.
Gitteropbygningen omslutter hulrum og kanaler, der tillader forskellige ioner at bevæge sig ind og ud af strukturen, når den udsættes for ændringer.

Det unikke pulver har den særlige egenskab at det optager gødning og vand i strukturen og kun langsomt afgiver det igen. Denne proces gør, at Active NS virker som en buffer for både gødning og vand, så der ikke sker så stor udvaskning af gødningen til grundvandet. Derfor virker Active NS også som et jordforbedrende middel.

Det høje ionbytteeffekt i Active NS begrænser også luftbåren forurening, hvor især ammoniakholdige dampe kan være til stor gene.

Princippet i Active NS pulveret fungerer på den måde, at negative ioner ombyttes til positive. Herved bindes ammoniakken i gyllen, og ammoniakdampe reduceres ret kraftigt. Pulveret har også en positiv effekt på selve gyllen, når den oprøres, da man herved får en mere homogen masse.

Active NS er ikke kun et plus for miljøet, men giver også et økonomisk plus i form af en bedre gødningværdi.

Tetraedre Formel

Formel for tetraedre