Brugsvejledning

HomeActive NSBrugsvejledning
  1. Tilsæt 20 gram Active NS gylle additiv pr. m3 gylle, der er i tanken
  2. Tilsæt derpå 20 gram Active NS gylle additiv pr. m3 gylle i kummerne
  3. Efter udtømning tilsættes hver gang 20 gram Active NS gylle additiv pr. m3 gylle, der kan være i kanalerne

Herved tilsættes 20 gram Active NS gylle additiv til alt det gylle du producerer, og produktet vil give 100% effekt

Active NS – når kun det bedste er godt nok!