Brugsvejledning og godt at vide om gylleadditiv

Landbrug

Udbytte i landbruget

Brugsvejledning:

  1. Tilsæt 20 gram Active NS gylle additiv pr. m3 gylle, der er i tanken
  2. Tilsæt derpå 20 gram Active NS gylle additiv pr. m3 gylle i kummerne
  3. Efter udtømning tilsættes hver gang 20 gram Active NS gylle additiv pr. m3 gylle, der kan være i kanalerne

Herved tilsættes 20 gram Active NS gylle additiv til alt det gylle du producerer, og produktet vil give 100% effekt.

Biogasproduktion

Udbytte i landbruget tyskland

Brugsvejledning:

Generelle informationer

Hvor lang tid virker Active NS?

Efter tilsætning i for- og gylletank er Active NS aktivt i over et år, dog skal man tilsætte mere Active NS, såfremt man har tilført ny, ubehandlet gylle. Dette gøres med 20 g pr. m3 tilført gylle. Har gylletanken stået i længere tid, bør man røre grundigt op, inden man påbegynder udkørsel.

Fortanke

Der anvendes 20 g Active NS pr. m3 gylle, der er i fortanken, der røres kraftigt op inden overpumpning til lagertank.
Anvendes Active NS hele tiden, tilsætter man med jævne mellemrum 20 g Active NS pr. m3 gylle, der er tilført siden sidste behandling. Der røres op inden overpumpning af gyllen til lagertanken.

Lagertanke

Der anvendes 20 g Active NS pr. m3 gylle, der er i lagertanken. Active NS tilsættes inden eller samtidig med, at man påbegynder oprøringen af  lagertanken. Såfremt der er flydelag på lagertanken, laves der et hul i flydelaget med røreren. Active NS hældes direkte ned ved røreren således, at man er sikker på at   Active NS bliver blandet godt op i gyllen med det samme. Dette giver den bedste effekt.

Laguner

Laguner kan være en udfordring, idet der normalt pumpes rundt i lagunen. Tilsæt Active NS med 20 g pr. m3 gylle der er i lagunen. Herefter pumpes der kraftigt rundt, så bundfaldet bearbejdes og Active NS bliver iblandet.
Da bundfaldet ofte er meget fast, skal man påregne at tømme lagunen 3 gange inden den er helt tom. Der skal tilføres Active NS til al ny gylle, som ikke er behandlet, for at få den maksimale effekt.

Landbrug: Godt at vide

Kom godt fra start med Active NS

Startes brug af Active NS midt i sæsonen, skal alle kanaler og kummer først tømmes for gylle.
Tilsæt derefter 20 g Active NS pr. m3 gylle der er i gylletanken.

Nu kan Active NS anvendes i kanalerne og kummerne, og der tilsættes 20 g pr m3 som forventes der er i kanalerne og kummerne ved næste tømning. Active NS virker nu indtil næste tømning.

Hvis der anvendes Active NS hele tiden i kanaler og kummer skal der ikke tilsættes ekstra i gylletanken.

Flydelag

Under normale omstændigheder vil der nemmere blive dannet flydelag efter anvendelse af Active NS. Flydelaget vil langsomt bygges op hen over sommeren.

Hvad kan forhindre flydelag?

Såfremt der hen over sommeren kommer meget store og kraftige regnbyger, vil dette kunne slå det tynde flydelag i stykker, hvorefter flydelaget skal genopbygges.

Udbringning af gylle i efteråret

Såfremt der i eftersommeren udbringes gylle, bør der tilsættes 20 g Active NS pr. m3 tilført og ubehandlet gylle. Husk at tanken skal røres kraftigt op, inden udkørslen påbegyndes.

Hurtigt og kraftigt flydelag

Ønsker man at etablere et kraftigt flydelag, kan dette gøres ved at tilsætte 20 g Active NS pr. m3 gylle. Hvis der tidligere er anvendt Active NS, tilsættes der kun 20 g Active NS pr. m3 tilført og ubehandlet gylle. Derefter tilsættes 1-2 kg finsnittet halm pr. m2 overflade, der er på gylletanken. Der foretages derefter en kraftig oprøring af gylletanken således, at både bundfaldet og halmen blandes med gyllen. Der vil nu dannes et meget kraftigt flydelag, som vil forhindre afdampning af ammoniak fra gylletanken.

Kvæg og rundskyld

Tøm så meget ud af kanalerne som muligt, herefter tilsættes 20 g pr. m3 gylle der forventes at være i kanalerne ved næste tømning. Foretag rundskyld min. 1 gang i døgnet, da det gør gyllen mere homogen, øger kvælstofindholdet i gyllen - og reducerer lugten.

Minkgylle

Start som ovenfor. Herefter tilsættes 20 g Active NS i udslusningskanaleren - gerne i den fjerneste ende, så Active NS bliver iblandet al den gylle, som ender ude i gylletanken.

HUSK!

Gyllen tilsat Active NS skal altid oprøres kraftigt inden, udkørsel af gyllen påbegyndes. Hvis denne forholdsregel ikke følges, kan der ikke påregnes maksimal effekt.

Biogasproduktion: Godt at vide

Her er der nogle få retningslinjer, der altid skal overholdes ved opstart, idet bakterierne der udvikler gas er meget følsomme overfor ændringer. Endvidere ved man heller ikke, hvor meget bundfald der er i tanken. Derfor må man ikke bare starte med at tilsætte 20 g Active NS pr. m3 der er i fortanken, da det kan skade bakterierne og risikere at få al bundfaldet op, så det iblandes biomassen på én gang. Dette kan i værste fald medføre reduktion i gasproduktionen samt tilstopning af rørsystemerne i anlægget.

Rigtig opstart i biogasanlæg

Man starter op med at få klarhed over hvor meget biomasse (gylle +industri affald) der tilføres pr. dag.Derefter tilsættes der 20 g Active NS pr. m3 biomasse der tilføres. Da de fleste biogasanlæg har en fortank med en kapacitet på en uges forbrug, kan man nøjes med at tilsætte Active NS en gang pr. uge, ellers skal Active NS tilsættes hver dag.

Hvad kan man forvente

Efter en meget kort omrøringsproces vil biomassen kunne blandes bedre og nemmere og den bliver mere homogen, ligesom bundfaldet i fortanken reduceres efter hver uge.

Når al biomassen, der er i tanken, er behandlet med Active NS, vil produktionen af gas begynde at øges.Man kan forvente at kunne øge gasproduktionen med ca. 1 måneds mere gas pr. år.

Active NS – når kun det bedste er godt nok!