Nye undersøgelser giver yderligere dokumentation for, reduktion af lugt- og ammoniakemission fra gylle

Nye undersøgelser giver yderligere dokumentation for, at Active NS kan reducere lugt- og ammoniakemission fra gylle.

Nye undersøgelser viser, at Active NS reducerer lugt- og ammoniakemssion fra gylle. Produktet har dernæst vist sig at højne gødningsværdien som følge af en øget binding af ammoniakken.
Vilnius Gediminas Tekniske Universitet (VGTU) i Litauen har undersøgt lugtemission på en gård, som brugte Active NS. Hensigten var at finde ud af, om Active NS havde nogen effekt i forhold til gylle, som ikke var behandlet.

Gyllelugt er ofte et problem, og kan være til stor gene for både mennesker og miljø. For at reducere lugten fra gårdene, kan der foretages særlige foranstaltninger, som neutraliserer og absorberer lugt. Mange gylletanke er f.eks. overdækkede, og i stalde kan der også etableres luftrensesystemer.

Der findes også forskellige gylleadditiver, som kan afhjælpe problemerne.
Et af disse er Active NS, som kan binde ammoniak i gylle, og dermed også og reducere ammoniakfordampning.
Gyllelugt fra grise udgør omkring 30%, 20% skyldes fordamning, og de sidste 50% udledes fra gødningen på markerne.
Selvom lugten består af mange komponenter, er ammoniak og hydrogensulfid i gylle den væsentligste årsag til den ubehagelige lugt.

Resultaterne fra Vilnius Gediminas Tekniske Universitet (VGTU) i Litauen, samt undersøgelser fra FORCE Technology og andre EU-lande dokumenterer, at Active NS reducerer lugtgener fra gylle samt øger bindingen af ammoniakken. Dette giver et bedre miljø både i stalden, men også i naturen, og landmændene får en bedre gødningsværdi.

Se pressemeddelelse her

 

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret.