Status på Active NS i forsøg

1. januar 2020 igangsatte Teknologisk Institut emissionsmålinger og udbytteforsøg fra gylle fra stald og lager til mark, primært med henblik på at dokumentere produkternes effekt af tre nye teknologier, så det kan integreres i VERA-protokol for at opnå international anerkendelse.

Projektet er støttet af GUDP og afsluttes 1. marts 2023.

Status netop nu:

Active NS er med i disse forsøg, og status lige nu er:

  1. Start for opbevaring af gylle i uge 32, afsluttes i uge 39
  2. Start for udbringning af gylle i 2021
  3. Start for måling af lattergas i 2022

Active NS har i andre forsøg vist positive resultater m.h.t opbevaring af gylle. Derfor håber vi på, at vi allerede efter uge 39 kan kan få en VERA godkendelse fra dette forsøg, og ser frem til resultaterne fra udbringning og lattergas.

NB: Active NS skal altid anvendes i stalden, og i henhold til FORCE Technologys Akkrediteret rapport nr. 114-28344 for at produktet giver dokumenteret effekt.

Udgivet i Ikke kategoriseret.