Der er forskel på gylleadditiver

Der findes flere typer gylleadditiver på markedet, men der er stor forskel på kvaliteten, hvilket bl.a. kan ses på den mængde ammoniak, produkterne er i stand til at binde i gyllen. Prisen på de enkelte produkter ligger nogenlunde på samme niveau, men en god tommelfingerregel er – som det jo ofte er tilfældet – at man får det, man betaler for.

Hvad er forskellen?
Gylleadditiver har været på markedet i mere end tyve år, og produkterne har ikke ændret sig i den periode. Men for få år siden kom der et nyt produkt i handlen, som differentierer sig markant fra de øvrige, da det består af en hel ny og speciel sammensætning. Produktet markedsføres under navnet Active NS og er et 100% naturprodukt, der primært består af tre forskellige typer lermineraler, som er forarbejdet. Når dette produkt adskiller sig fra de øvrige, skyldes det kvaliteten og valget af råvarer samt den specielle forarbejdningsproces.

Det unikke pulver har den særlige egenskab, at det optager gødning og vand i strukturen og kun langsomt afgiver det igen. Denne proces gør, at Active NS virker som en buffer for både gødning og vand, så der ikke sker så stor udvaskning af gødningen til grundvandet. Derfor virker Active NS også som et jordforbedrende middel.

Den høje ionbytteevne i Active NS er også unik i forhold til andre produkter. Ionbytteevnen i Active NS begrænser også luftbåren forurening, hvor især ammoniakholdige dampe kan være til stor gene.

Princippet i Active NS pulveret fungerer på den måde, at negative ioner ombyttes til positive. Herved bindes ammoniakken i gyllen, og ammoniakdampe reduceres ret kraftigt. Pulveret har også en positiv effekt på selve gyllen, når den oprøres, da man herved får en mere homogen masse.

Active NS skiller sig positivt ud
Sammenlignes produktet med de gængse typer på markedet, så adskiller Active NS sig også markant på flere områder. Produktet har i praksis vist sig at kunne det binde mere kvælstof i gyllen, hvilket giver en bedre gødningsværdi, når den udbringes på markerne. Det er specielt en stor fordel for økologiske planteavlere. Active NS har også i laboratorieforsøg i både Ungarn og Tyskland vist, at det kan binde ammoniak i gyllen, gyllen bliver mere homogen, og i biogasforsøg kan det stabilisere hele produktionsprocessen og øge gasudbyttet. I danske landbrug har gylleanalyser før og efter anvendelsen af Active NS vist signifikante forskelle på kvælstofindholdet i gyllen. I biogasanlæg herhjemme har produktet vist så gode resultater, at Active NS er blevet en fast ”råvare” i biogasproduktionen. For øvrigt er Active NS det eneste produkt, som er testet i laboratorieforsøg, og blandt de bedst sælgende gylleadditiver i Europa, hvilket understreger, at kvalitet betaler sig på den lange bane.

Udgivet i Ikke kategoriseret.