Erfaring og ekspertise kombineret med Active NS, satte en stopper for problemer med gylletank

Først efter at have tilsat Active NS i gylletanken, lykkedes det at røre tanken op og tømme den tilstrækkeligt, siger Martin Holm, Spanggaards Maskinstation på Samsø

Sidste år gik alle husdyrproducenter på Samsø i gang med at tilsætte Active NS i gylletankene, primært med henblik på at reducere gyllelugten. Men produktet har også givet andre fordele, siger Martin Holm, der står for al gyllekørslen på øen.

Martin Holm har mere end femten års erfaring med gyllekørsel, idet han har været ansat på en anden maskinstation, indtil sidste år, hvor han valgte at blive selvstændig med etableringen af Spanggaards Maskinstation. Når der skal håndteres gylle, skal materiellet være i orden, så derfor har Martin bl.a. investeret i en New Holland 8040 traktor, en Ørum GMD 7500 gyllerører samt en Samsom PG25 gyllevogn, hvilket gør ham godt kørende.

Men selvom om grejet og ekspertisen er til stede, kan det alligevel godt give problemer at håndtere gylletanke. Martin fortæller, at han gennem flere år kæmpede med at få en tank tømt tilstrækkeligt, på grund af et genstridigt bundfald. Da man så begyndte at tilsætte Active NS i gylletanken, løsnede bundfaldet sig, og en effektiv oprøring gjorde det muligt at få tanken rørt grundigt op og tømt tilstrækkeligt.

Efter at havde tilsat Active NS i gylletankene, anvendes produktet i dag udelukkende i staldene. Dette har betydet, at det i år har været muligt at tømme alle tankene uden problemer.

Active NS giver økonomiske besparelser
Inden gylletankene tømmes, bliver tankene rørt godt og grundigt op, for at få al bundfaldet iblandet den flydende del, så gyllen får en ensartet konsistens. Tidligere kørte røreren hele dagen, men nu nøjes jeg med at røre op om morgenen og midt på dagen, hvis gyllen er meget tyk. Ved udbringningen er gyllen også mere homogen end tidligere, og den bundfælder heller ikke så hurtigt. En anden væsentlig forbedring er, at jeg undgår slam i gyllevognen, hvilket sparer tid og kræfter på at skulle rengøre gyllevognen.

Så alt taget i betragtning giver Active NS såvel mig som husdyrproducenterne økonomiske besparelser, da det er blevet lettere at håndtere gyllen, – og jeg har da også hørt, at flere øboer synes, at gyllen lugter mindre ved udbringning end tidligere, konstaterer Martin Holm, Spanggaards Maskinstation.

Udgivet i Landbrug.