Det har jeg aldrig prøvet før – pyt, det er ikke et problem…

- det var den besked Finn Ejlersen fik, da han for tre år siden skulle stå for driften af Skive Biogas ApS

Skive Biogas ApS er et gårdanlæg beliggende Rudemøllevej 74 i Skive. Anlægget er etableret i 2001 og blev overtaget af Niels Jørgen Jacobsen og Flemming Jeppesen i 2016.

Niels Jørgen Jacobsen er landmand og ejer gården, mens Flemming Jeppesen ejer firmaet Vesttec, der bla. sælger drivmidler og komponeter til optimering af biogasanlæg.

Øvelse gør mester

Den daglige drift står Finn Ejlersen for, der i 1990’erne var landmand og senere abejdede i entreprenørbranchen.

Da Finn for omkring 3 år siden startede i Skive Biogas Aps, havde han aldrig arbejdet med computer, og vidste heller ikke noget om, hvodan man driver et biogasanlæg.
Men han fik at vide, at det ikke var et problem, og det har da også vist sig, at holde vand, idet anlægget kører rigtig godt i dag.

Biogasanlægget har tre store nedgravede tanke i beton, og to motorer, der omsætter gassen til strøm.
Der produceres 20-22000 kWh i døgnet, som sælges på nettet, og overskudsvarmen bruges på anlægget.

Råvarer til fremstilling af biogas består af svinegylle, kvæggylle og dybstrøelse samt industriaffald fra bl.a. fedtfoder og fiskeolie.

Problemer er til for at løses

Da jeg for tre år siden startede på biogasanlægget, var der meget flydelag i tanken, hvilket kunne give nogle udfordringer.

Så efter et års tid begyndte vi at tilsætte Active NS i fortanken i de mængder der foreskrives, da vi havde hørt, at det måske kunne afhjælpe problemet. Vi var lidt skeptiske i starten, men da flydelaget forsvandt, og anlægget igen kørte godt, var vi jo godt tilfredse, fortæller Finn Ejlersen.

Vi fik dog problemer med flydelaget igen, da vi på et tidspunkt sidste år fik dobbelt så meget gylle ind, som vi plejer, også selvom vi stadig anvendte Active NS. Men vi fandt dog ud af, at vi ikke havde sat dosis op svarende til den øgede mængde gylle vi fik ind. Så vi fik hurtigt fulgt op på dette, og efter tre til seks måneder forsvandt flydelaget igen.

Gylleadditiv optimerer produktionen

Med de erfaringer vi har fået med at tilsætte Active NS i fortanken, så vil produktet fremover indgå som en fast producedure i forbindelse med råvarerne i fortanken, understreger Finn Ejlersen fra Skive Biogas Aps.

Udgivet i Biogas.