Homogen gylle med mere gasproduktion

Biomassen bliver mere homogen og strømforbruget til oprøring i reaktoren på biogasanlæg reduceres med op til 60 procent med brug af Active NS.

Active NS kan være med til at stabilisere anlægget, siger Steffen Thorsen (foto: tv2ostjylland.dk)

 

Med gaspriser på himmelflugt arbejdes der i de danske biogasanlæg hårdt på at få et maksimalt udbytte ud af reaktorerne. Hos Brødrene Thorsen Biogas oplever man at tilsætning af Active NS gør indholdet i biogastankene mere homogent, så produktionen kan fastholdes i højeste gear.

Brødrene Thorsen Biogas startede driften af sine anlæg i år 2000, og siden 2013 har halm været en vigtig bestanddel af biomassen. Samlet set benytter anlægget omkring 100 tons biomasse om dagen, hvor de 70 tons stammer fra gylle. Og hvor den ene halvdel af gyllen stammer fra virksomhedens egen svineproduktion, så kommer resten fra kvægbrug i nabolaget ved Nimtofte.

Men de seneste to år har også Active NS været en fast ingrediens i produktionen, og det er der specielt én god grund til.

-Vi oplever at additivet forbedrer pumpbarheden. Det gør simpelthen oprøringen mere effektiv i vores reaktor, forklarer Steffen Thorsen og uddyber, at virksomheden også benytter additivet til at håndtere gylle før det når frem til biogasanlægget, da stoffet gør gyllen mere homogen, hvilket betyder at de kan pumpe gylletankene mere tomme end ellers.

-Active NS kan være med til at stabilisere et anlæg, hvor det er svært at holde en homogen masse, hvis man bruger noget fedtstoffer, slagteriaffald hvor man kan overdosere anlægget, så kan additivet være med til at stabilisere det, konkluderer Steffen Thorsen.

Stor energibesparelse

Fra firmaet bag Active NS, FCSI, lyder det, at det reducerede strømforbrug til oprøring i reaktorerne, der følger at brugen af additivet, i forsøg har vist sig at være på 30 og helt op til 60 procent. Men det er ikke kun i driften, der kan optimeres ved brug af additivet, for effekten ved at tilsætte 20 gram Active NS per ton biomasse kan også ses på udbyttet af gas fra de anlæg over hele Europa, der benyttet sig af midlet.

I 2014 undersøgte Rostock Universitet på foranledning af FCSI om tilsætningen af additivet Active NS har en effekt på produktionen af gas fra biogasanlæg i Tyskland, og i forsøgene blev der er målt et merudbytte af biogas fra reaktortanke med Active NS på 3 procent for kvæggylle og hele 12 procent for svinegylle i forhold til produktion uden brug af midlet.

 

-De får lidt mere gas, de får en mere homogen masse, og det er nemmere at håndtere.

Mere homogent gør, at deres omrørere ikke skal køre så meget, så det sparer på energien i anlægget - og det giver alt sammen en fortjeneste, og den er faktisk rimelig stor, siger stifter af FCSI Karl Erik Molbech og uddyber, at det vil være biogasanlæg med meget brug af tørstof, som vil opleve den største effekt i kroner og øre.

Ensileret halm

Hos Brødrene Thorsen bruger man rigtig meget halm og dybstrøelse i reaktoren, og for at få halmen til at opsamle væsken i tankene ensileres det før brug, for det er bestemt ikke ligegyldigt, hvordan tørstoffet opfører sig i processen frem til at gassen udvikles. For du kan godt have en høj andel af tørstof i glycerin eller olie, der er let at håndtere mens tørstof i dybstrøelse og halm let danner et flydelag. Og det kan være en stor udfordring, men en udfordring Steffen Thorsen mener at have fundet en løsning på ved at knuse halmen for at nedbryde linkninen i stråene og derved gøre cellulosen i halmen tilgængelig for bakterierne, så de lettere kan udvikle biogas.

-Jeg synes, at vi har fundet løsningen, og den har vi kørt med i mange år, og vi har succes med det. Men vi kan også bare se, at skal vi have meget tørstof ind kontinuerligt, og vi skal have en homogenitet, så vi kan forvente at kunne pumpe det ud igen, så det ikke ophober sig i reaktoren - og brug af Active NS er med til at gøre det nemmere.

-Min fornemmelse er, at vi får en nemmere opblanding af de forskellige ting, vi har inde i reaktoren; rester af halm, rester af olivenskaller, rester af de biomasser vi fylder ind. Når vi bruger Aktive NS, så er det fordi det er nemmere at holde biomassen opblandet, og det betyder vi skal bruge mindre effekt på at holde det oprørt og vi kan nemmere få pumpet det ud, forklarer Steffen Thorsen.
Hos FCSI stoler man så meget på additivet, at man tilbyder alle biogasanlæg, der vil afprøve virkningen af Active NS “money-back garanti”.

-Får biogasanlæggene ikke det ud af brugen, som vi lover dem, så får de pengene tilbage - så meget stoler vi på produktet, lyder det selvsikkert fra stifteren af FCSI Karl Erik Molbech.

Udgivet i Biogas.