Gyllelugt kan reduceres med 40 procent

Resultaterne bygger på et gennemsnit af tre uafhængige staldafprøvninger foretaget hos Anders Rahbek i Hammerum, hvor prøveudtagninger og analyser er gennemført i overensstemmelse med FORCE Technologys akkreditering.

Udover at gyllen lugter mindre og der bliver bundet mere ammoniak i gyllen, får landmanden også nogle ekstra sidegevinster.

Ved at nedbringe lugt- og ammoniak emissioner fra gyllen, opnår man et bedre miljø i stalden, under oplagring samt ved udbringning på markerne – og udledningen af ammoniakfordampningen i naturen reduceres ligeledes.

Sideløbende med afprøvningerne er Seges i gang med at lave markforsøg, som vil belyse produktets effekt på afgrøderne. Tidligere analyser, som ikke er foretaget af Seges, viser at Active NS tilsat gylle, øger proteinindholdet i korn med 15%.

Active NS er altså en god forretning for landmanden, hvis man beregner udgifterne til produktet og sætter dette beløb op imod gyllens merværdi udregnet på basis at prisen på handelsgødning, – ja, så betyder det faktisk, at landmanden får et økonomisk overskud.

Afprøvningerne er som sagt foretaget hos svineproducent Anders Rahbek, der siger: Vores erfaringer med brugen af Active NS startede, da vi havde problemer med at kunne sluse gyllen ud fra kummer i nogle af vore stalde. Derfor valgte vi at tilsætte Active NS i gyllen, da vi havde hørt, at det i mange tilfælde var i stand til at gøre gyllen mere homogen.

I forbindelse med brugen af Active NS blev der foretaget afprøvninger i stalden, hvor der i den ene sektion blev tilsat Active NS i gyllen, mens vi i den anden sektion undlod det.

FORCE Technology, som er en international og anerkendt virksomhed har fortaget 3 uafhængige afprøvninger, som i gennemsnit viser en lugtreduktion på 40 procent samt en ammoniakreduktion på 45 procent. De endelige resultater er endnu ikke færdige, idet FORCE Technology yderligere arbejder på at dokumentere, at Active NS kan gøre en forskel, når det iblandes gyllen.

Så det bliver spændende at se de færdige resultater, siger Anders Rahbek og fortsætter: Vi har i hvert fald haft særdeles gode resultater, bl.a. i kraft af en lettere gyllehåndtering og et bedre staldmiljø. Kan disse fordele overføres til andre landmænd, så synes jeg, vi er nået langt med hensyn til at kunne løfte såvel de økonomiske som miljømæssige krav, der stilles til landbruget, understreger Anders Rahbek.

Active NS er det mest gennemtestede gylleprodukt på markedet. Ud over de danske forsøg, er der også foretaget adskillige andre forsøg i Europa, som uafhængig af hinanden viser identiske resultater. Produktet anvendes i dag af flere og flere landmænd, ikke kun herhjemme, men også i udlandet, hvilket er yderligere dokumentation for, at vores gylleadditiv gør en positiv forskel. Hvis ikke dette var tilfældet, ville landmændene jo ikke bruge det igen og igen år efter år, siger Karl Erik Molbech fra FCSI, som både producerer og sælger Active NS.

Udgivet i Landbrug.