FCSI savner fokus på kvælstof-reducerende tiltag

Brugen af Active NS i gyllen fastholder kvælstoffet i dyrkningslaget og hindrer nedsivning til grundvandet, men et snævert fokus i […]

Fortsæt med at læse

Generationsskifte skal få Active NS ud til landmænd i hele verden

Paller med Active NS er de senere år blevet afskibet til tre kontinenter, og ikke mindst i Europa er der […]

Fortsæt med at læse

Additiver stopper klimagasser men CO2 effekten er ukendt

Udledning af klimagasser reduceres markant ved brug af additiver i gyllekanaler, biogasanlæg og på markfladen, men CO2-gevinsten er stadig ukendt.  […]

Fortsæt med at læse

Få beregnet effekt af NS i din gylle

Det kan være en god investering med additiver til gyllen, fordi investeringen kommer direkte retur i form af mere kvælstof […]

Fortsæt med at læse

Få fuld valuta ud af gyllen

Forsøg med additiv viser at indholdet af bundet N i gyllen kan hæves med 1-2 kilo per tons, og det […]

Fortsæt med at læse

VIRKNINGEN FRA ACTIVE NS PÅ GRÆSMARKER

RESULTATERNE FRA TILSÆTNINGEN AF GYLLE PÅ UDBYTTET, NÆRINGSVÆRDIEN OG JORDEN VED EN MARKPRØVE TAGET 2019 I STEENBERGEN (SYD FOR NEDERLANDENE). […]

Fortsæt med at læse

Besparelser på kunstgødning og mindre nitrattab

Tekst: Gerben Hofman Til forsøget, som fandt sted i 2019, blev en del af en syv år gammel græsmark bestående […]

Fortsæt med at læse

20 procent mere målbart N med gylle-additiv

Ulrik Lunde glemmer ikke igen at tilsætte Active NS i sin fortank efter gyllens indhold af N et år faldt […]

Fortsæt med at læse

Gødningspriserne er på himmelflugt

Prisen på gødning kan give de fleste grå hår, og det ser ikke umiddelbart ud til, at prisen falder i […]

Fortsæt med at læse

Andreas Dobloug har fået nemmere gyllehåndtering

Læs om Andreas Dobloug, som har fået nemmere gyllehåndtering, i denne artikel:

Fortsæt med at læse