Vi tjener faktisk penge på at tilsætte Active NS i vores gylle, siger svineproducent Peter Rostgård Andersen

Efter at vi er begyndt at tilsætte Active NS i gyllen, har vi konstateret et øget tørstofindhold.

Dette sammenholdt med investeringen i Active NS betyder, at vi faktisk tjener penge på vores gylle, oplyser Peter Rostgård Andersen.

I forsommeren 2000 etablerede Peter Rostgård Andersen sig som svineproducent i Skodborg ved Rødding.

På årsbasis produceres der 800 søer og 28.000 stk. 30 kgs grise, som går til eksport. Peter Rostgård driver 1800 ha i et selskab sammen med to andre, hvor der dyrkes korn og raps, samt majs og græs, der sælges til grovfoder til malkekvæg. Gyllen leveres til et biogasanlæg. Til at forestå den daglige drift er der 4 fastansatte.

Peter Rostgård er hjemmeblander, hvor han bruger sit eget korn og supplerer med vitamin- og mineralblandinger.
Dette er en stor fordel for mig, idet jeg hurtigt kan tilpasse foderet, hvis det er påkrævet, siger Peter Rostgård.

 

Fodermester Pernille Schack opblander Active NS i en spand vand, som derpå hældes ned i gyllekanalerne.

 

Startede med at anvende Active NS i begyndelsen af foråret

Da jeg første gang fik at vide, at Active NS kunne give mig en lettere gyllehåndtering, binde mere kvælstof i gyllen og reducere lugten, var jeg noget skeptisk. Men jeg blev ret hurtigt overbevist om, at det var et rigtigt godt produkt, da vi kunne se, at gyllen blev mere homogen.

Problemer i stalden er løst

Tidligere har vi haft problemer med at sluse gyllen ud, da vi bruger halm i farestalden.
Men dette er blevet meget nemmere efter at vi tilsætter Active NS. Det er også let at dosere, idet jeg opblander pulveret i en spand vand og hælder ned i gyllekanalerne.
Med hensyn til lugtreduktion så er det selvfølgelig svært for mig at vurdere, da jeg jo går i miljøet til daglig, men jeg synes selv, det lugter mindre end tidligere, siger Peter Rostgård.

Peter Rostgård Andersen:
Vi tjener penge på vores gylle

Leverer gylle til Linko Gas

Peter Rostgård er bestyrelsesmedlem og andelshaver i Linko Gas, hvor han leverer gyllen til. Gyllens værdi er ikke uvæsentlig, hvilket jeg sort på hvidt kan konstatere er en god forretning for mig, da tørstofinholdet konstant er øget måned efter måned.
Set ud fra et økonomisk synspunkt, betyder det, at når jeg trækker udgifterne fra til Active NS, tjener jeg faktisk penge på at anvende produktet, da det giver en bedre afregning fra biogasproducenten.

Active NS er en god investering

Med de erfaringer vi har gjort, vil vi også fremover anvende Active NS i stalden, da det ikke kun er en økonomisk fordel, men også i kraft af bl.a. en lettere gyllehåndtering, understreger svineproducent Peter Rostgård Andersen.

Udgivet i Ikke kategoriseret.