Gyllelugten er blevet væsentligt reduceret, når vi kører gylle ud, siger svineproducent Per Nielsen på Bornholm.

Bornholm bliver kaldt for solskinsøen og besøges hvert år af flere tusinde turister.

Øen har mange seværdigheder og en fantastisk natur. På landet ånder alt fred og idyl lige indtil man rammes af en skarp gyllelugt.

Men sådan er det ikke alle steder på Bornholm. På Sigtemøllevejen ved Aakirkeby kan man nyde naturen i fulde drag uden at blive mødt med en ubehagelig lugt af svinegylle. Det problem har svineproducent Per Nielsen løst, endda så godt, at naboerne næsten ikke lægger mærke til det, når gyllen køres ud på marken.

Svineproducent Per Nielsen driver gården Skovshøj ved Aakirkeby. Per Nielsen er opvokset på gården, da hans forældre købte den i 1960 og drev den helt frem til 1998, hvor han overtog den.

Per Nielsen har lejet staldene ud til en svineproducent, som leverer 30-35 kgs grise til opformering. På årsbasis produceres der 1200-1400 sopolte, som svineproducenten får igen. På Skovshøj er der et tilhørende areal på 28 ha, hvor der dyrkes hvid kløver, korn og raps.

Selvom jeg kun driver en enkeltmandsvirksomhed, er det vigtigt at følge med udviklingen for at optimere bedriften.

Så da jeg for 3-4 år siden læste om Active NS, som bl.a. kunne reducere lugten, ville jeg selvfølgelig prøve det, for at se om det kunne give et bedre staldklima, siger Per Nielsen.

Jeg havde ikke specielt problemer med gyllehåndteringen, udover at det var nødvendigt at lægge halm på gylletanken for at have et godt flydelag.

Vi strør med meget halm i stierne, så grisene har rodemateriale, men der er ingen problemer med at få det ud af rørene. Der har tidligere været lidt udfordringer, men de er forsvundet efter tilsætning af Active NS.

Efter at have købt produktet, startede jeg med at tilsætte Acive NS i gylletanken, inden den blev rørt godt op. Derpå fortsatte jeg med at anvende det i stalden, hvilket jeg stadig gør.

Produktet er nemt at bruge, da jeg hver 14. dag blander det op i en vandkande og hælder det henover spalterne.

I dag er det ikke nødvendigt at lægge halm på gylletanken, idet produktet giver et kraftigt flydelag. Det er faktisk så kraftigt, at tanken ofte skal røres grundigt op under udbringningen, da der lynhurtigt dannes et nyt flydelag.

I forbindelse med oprøring og tømning at gylletanken har maskinstationen ingen problemer, så det tager ikke længere tid at håndtere og køre ud på marken.

Jeg er rigtig godt tilfreds med produktet og vil også bruge det fremover, da jeg tror at pengene kommer retur, bl.a. på grund af en lettere gyllehåndtering og selvfølgelig fordi gyllen lugter mindre.

Da der bliver bundet mere ammoniak i gyllen, må det jo også i sidste ende give et større udbytte på marken.

Vi har en god dialog med vores naboer, og for at beholde det gode naboskab, prøver jeg meget gerne ny teknologi som Active NS for at gøre gyllelugten mindre og for at skåne miljøet, da jeg tror dette er til glæde for hele samfundet.

Nogle naboer har givet udtryk for at gyllen lugter mindre og i væsentligt kortere tid efter udbringning, selv om der gerne må lugte lidt på landet.

Vi ligger jo tæt på Ekkodalen i Almindingen, hvor der kommer rigtig mange turister, og det er da dejligt, at jeg kan bidrage til, at de kan få nogle gode oplevelser uden at blive generet af gyllelugt, understreger svineproducent Per Nielsen.

Udgivet i Landbrug.