karl-erik-molbech-5

Additiver stopper klimagasser men CO2 effekten er ukendt

Udledning af klimagasser reduceres markant ved brug af additiver i gyllekanaler, biogasanlæg og på markfladen, men CO2-gevinsten er stadig ukendt. 

Hos virksomheden FCSI, der producerer Active NS, mener man at have bevist, at gylleadditivet kan stoppe udledningen af forskellige klimagasser til atmosfæren, men hverken landmændene eller biogasanlæggene kan bruge den gevinst i sit klima-regnskab, for der findes endnu ikke en udregningsmetode, der på officiel vis kan benyttes til at omregne effekten af additiverne i gylle og anden biomasse til CO2-ækvivalenter.

Det mener ejer og founder af FCSI Karl Erik Molbech er et stort problem, da en lavthængende klimagevinst dermed ikke får den fokus, den fortjener. 

-Vi har dokumentation på, at vi reducerer udledning af kvælstof, svovlbrinte, metangas og lattergas. Vi har med Active NS målinger på det fra Tyskland og Spanien, men vi har ikke nogen model, der direkte kan omsætte effekten til reduktion i forhold til CO2, siger Karl Erik Molbech, som med baggrund i den enorme efterspørgsel på en klimavenlig omstilling af både landbruget og energisektoren mener det er på høje tid, at der fra officielt hold kommer retningslinjer for, hvordan CO2-ækvivalenter i gylle og biogas-håndteringen, skal udregnes.

-Vi mangler en beregner, så vi ved, hvad optimeringen af 20.000 m2 gylle kan betyde for CO2-regnskabet. Omregneren mangler for at vi kender CO2-effekten, siger Karl Erik Molbech, som har sit produkt Active NS på markeder over hele kloden, og selvom effekten af brugen af additivet primært fører til øget gasproduktion, mere homogen gylle, færre lugtgener og mindre udledning af næringsstoffer fra markfladen, så er CO2-gevinsten et stadig vigtigere parameter for kunderne i landbruget og biogasindustrien.

-Vi bliver altid spurgt, hvor meget CO2 vi reducerer, og det vil vi også gene vide. Vi skal have nogle klare modeller, der gør, at både landmænd og biogasanlæg ved, hvor stor den klimamæssige gevinst er af at tilsætte additiver, siger Karl Erik Molbech.

 

Marked i vækst

Karl Erik Molbech har i 11 år solgt Active NS til biogasanlæg i Danmark og udlandet, og erfaringerne er, at biogasanlæg i nogle tilfælde kan halvere elforbruget til omrøring, samtidig med at gasproduktionen sættes i vejret.

-Med Active NS så binder du kvælstoffet til tørstoffet, så der er lettere produktion af gas. Det binder mere gødning til gyllen, og gyllen bliver nemmere at håndtere. Og i marken har det samme effekt, så du som landmand får mere gødning, nemmere håndtering og mindre lugt, forklarer Karl Erik Molbech.

FCSI har i forsøg påvist, at man med tilsætning af Active NS kan opnå 1-2 kilo mere gødning pr. kubikmeter gylle, og firmaet oplever at markedet for additiver er i vækst, men man vil grumme-gerne også kunne reklamere med den store gevinst, der er på klimaregnskabet. 

-Situationen er at i en del lande, der er man meget interesseret i brugen af additiver, fordi man skal bremse udledningen af kvælstof og lugten fra gylle. Derfor oplever jeg en stor efterspørgsel rundt i verden, lyder det fra Karl Erik Molbech.

Hos FCSI har man lige nu Acitve NS ude og arbejde i Columbia, Chile og flere Sydamerikanske lande, ligesom forbruget i Europa også er i stigning, så fremtiden ser lys ud, både i forhold til brugen af midlerne på gårdene og på biogasanlæg. 

-Det er helt klart, at der er et marked derude, der er voksende. Vil være voksende så længe gødningpriserne er så høje, som de er. 

 

Fuld effekt eller pengene retur

Hos FCSI stoler man så meget på sit produkt, at opnår man på biogasanlæggene ikke den lovede effekt efter tre måneder, altså en mere homogen gylle, mere gas og nemmere håndtering af biomassen, så får kunderne pengene retur. Men før man når dertil, så skal potentialet beregnes.

-Normalt beder vi om data fra biogasanlægget vedrørende hvor meget strøm der bruges til omrøring før Active NS drysses i anlægget. Så sætter vi et procentmål på i forhold til, hvor meget vi forventer gasproduktionen kan optimeres, og hvor meget af energien til omrøring, vi forventer at kunne spare virksomheden for, fortæller Karl Erik Molbech.

Force Technology har gennemført prøveudtagninger og analyser i en dansk svinestald, hvor man tilsatte Active NS i gyllen. Force Technology konkluderede, at Active NS kan reducere lugtemission i stalden med 40 procent samt ammoniakemission med 45 procent pr. 1000 kg gris. Active NS er ifølge producenten selv det mest gennemtestede produkt på markedet. Ud over de danske forsøg, er der også foretaget andre forsøg i Europa, som uafhængig af hinanden viser identiske resultater. 

Udgivet i Landbrug og tagget , , , .