Danske svineproducenter går hvert år glip af 9,94 kr. pr. produceret slagtesvin

Resultaterne er baseret på Active Slurry Management – et stærkt koncept, som optimerer gyllehåndteringen fra stald til mark, og som på få år har vundet stort indpas i hele Europa.

Beregningsgrundlag
I Danmark produceres der på årsbasis 18.960.000 slagtesvin. En gris udleder i gennemsnit en halv m3 gylle på et år, hvilket giver en samlet gyllemængde på 9.480 m3.

Beregningsgrundlaget bygger på et stærkt koncept – Active Slurry Management – som viser, at dette kan give en merpris på 9,94 kr. pr. slagtesvin, eller 188.462 mill. kr. for samtlige slagtesvin hvert år.
Prisen for anvendelse af Active NS er pr. slagtesvin 0,85 kr. Prisen for 1 kg kvælstof er 8,00 kr. Active NS binder 1,349 kg kvælstof i gyllen = 10,79 kr. (IPPC).

Active Slurry Management bygger på en lille investering og et stort udbytte
Prisen for at nå dette mål er meget lille, såvel økonomisk som arbejdsmæssigt, da det bygger på konceptet Active Slurry Management, der er udviklet af FCSI Inc. , og som i korte træk er opbygget som en tretrinsraket: Hvad går opgaven ud på, hvordan udføres den bedst og billigst, hvordan opnås de bedste resultater.

Disse elementer er også grundfundamentet for udviklingen af gylleadditivet Active NS, som er en videreudvikling af tidligere additiver til gyllehåndtering.

Den økonomiske investering for at anvende Active NS er minimal, da prisen for produktet er fratrukket de 9,94 kr., som det er muligt at tjene pr. slagtesvin.

Den arbejdsmæssige investering er også overkommeligt, da man starter med at tilsætte Active NS i gylletanken, hvorpå man kan nøjes med at anvende det inde i stalden.

Laboratorieforsøg har dokumenteret, at Active NS reducerer lugt og ammoniak udledning med 20-25 procent
Sideløbende med laboratorieforsøgene er der også lavet fuldskala forsøg i stald, gylletank og mark. Disse forsøg viste, at lugt og ammoniak i stalden blev reduceret med 23 procent, og i markforsøg fik man efter seks timer dokumentation for en reduktion på 20-25 procent.

Her bliver alle vindere
Hvis vi tager de lidt større briller på, så er det ikke kun svineproducenter, som vinder noget i denne sammenhæng.

Mindre lugt i stald og ved udbringning af gylle samt mindre udledning af kvælstof giver et bedre miljø til gavn for både mennesker, dyr og naturen. Og hvis vi også vælger at se det ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt, ja, så bliver alle vindere.

Udgivet i Landbrug.