På Samsø gør man en aktiv indsats for at reducere lugtgenerne fra gyllen

Husdyrproducenterne tilsætter Active NS i gyllen, primært med henblik på at reducere lugten, specielt omkring udbringningen. Men produktet har også givet andre fordele

For tre år siden startede husdyrproducenterne på Samsø med at tilsætte Active NS i gylletanken.
Året efter gik landmændene over til kun at anvende produktet i staldene. Herved bindes noget af ammoniakken til gyllen allerede inden den bliver ledt ud i gylletankene.

Efter kort tid, kunne man konstatere, at gyllen lugter mindre end tidligere, og det har lettet arbejdet i stalden. Endvidere kan gyllen nemmere pumpes ud i gylletankene, da det har givet et bedre gennemløb i gyllekanaler og -kummer.

Maskinstationen har også fået lettere ved at håndtere såvel oprøringen samt udbringningen, og gyllen er blevet mere homogen.

Landmændene har fået god respons fra naboer samt de mennesker, som færdes i lokalsamfundet, da de alle siger, at gyllen lugter mindre.

Mette Løkke, turist- og erhvervschef:
Det bedste man kan sige om gylle, er når man ikke lægger mærke til det, og ikke kan lugte det.

På Samsø har vi jo gennem tiden haft diskussioner, især om foråret, når gyllen blev bragt ud, og det faldt sammen med mærkedage, som f.eks. konfirmation samt ferie, hvor sommerhusgæster og turister kommer til øen, og der så er en liflig hørm af gylle – det er bare ikke godt.

Men det ligger nogle år tilbage, og hvis jeg skal være hel ærlig, så har jeg faktisk glemt, at der er en problematik omkring gylle, fordi vi ikke har lagt mærke til den, de seneste år. Og det er fordi, landmændene har været rigtig gode til at tænke i, hvordan får vi fjernet dette her problem, så det ikke er et issue.

Udgivet i Landbrug.