gyllespreder-fcsi

Få fuld valuta ud af gyllen

Forsøg med additiv viser at indholdet af bundet N i gyllen kan hæves med 1-2 kilo per tons, og det kan være en billig forsikring, når adgangen til kunstgødning er uvis.   

Produktionen af kunstgødning er bundet tæt sammen med adgangen til gas og ammoniak, og med fortsat stor usikkerhed på gasmarkedet er produktionen og leverancerne af kunstgødning til danske landmænd igen i den nye dyrkningssæson truet. 

I England har den største producent af kunstgødning, CF Fertilisers, i august annonceret, at produktionen af kvælstofgødning standses i en periode med baggrund i problemer med at få tilgang af ammoniak og gas til produktionen. Og selv om gødningsvirksomhederne på det danske marked endnu ikke er nået dertil, så er situationen alvorlig for de planteavlere, der skal have gødning til afgrøderne, for en løsning på gødningsleverancerne lader vente på sig.

Det betyder, at ansvarlige landmænd skal se på hvilke gødningsressourcer, der ellers er til rådighed, og faktisk kan mange få meget mere gødningsværdi ud af den gylle, der allerede indgår i gødningsplanen, og som allerede findes på bedrifterne.

Hos firmaet FCSI hjælper man målrettet landmænd med at få mere valuta for gyllen ved at tilføre 20 gram af et additiv per tons gylle i fortanken, gyllekanalerne eller direkte i gylletanken, og effekten kan ifølge firmaets stifter Karl Erik Molbech opnåes på kort tid.

-Man kan tilsætte additivet når man rører tanken op, og så får man en mere homogen gylle og en bedre gødning, men den helt store effekt opnås ved at tilsætte midlet i gyllekanalen, forklarer Karl Erik Molbech.

Ved forsøg på Wageningen Universitet i Holland har man fundet, at tilføjes Active NS fra FCSI direkte i gylletanken, så indeholder gyllen ekstra 350 gram N per tons gylle, og får midlet lov til at arbejde i gyllekanalerne i svinestalde, så er effekten endnu mere markant.

-Hvis man kommer additivet i staldens gyllekanaler i efteråret og lader det virke til foråret, så opnår man omkring 1-2 kilo mere N bundet fra stalden per tons gylle når gyllen køres ud, siger firmaets stifter Karl Erik Molbech.

Active NS virker på den måde, at det optager gødning og vand i strukturen og kun langsomt afgiver det igen. Denne proces gør, at Active NS virker som en buffer for både gødning og vand. Det gør ifølge virksomheden også, at man undgår en stor udvaskning af gødningen til grundvandet, og så tilbageholdes gasser som kvælstof og svovlbrinte, hvilket medvirker til et bedre indeklima i stalden og mindre lugtgener til naboerne. 

 

N i det øverste jordlag

Når gyllen skal ud og virke på markerne, er det vigtigt at de gyldne dråber er tilgængelige, og ifølge FCSI trænger gylle tilsat Activ NS kun op til 25 centimeter ned i jordlaget, så næringstofferne findes i den optimale dybde for at planterne kan optage dem.

-Man kan bruge Active NS i stedet for nitrifikationshæmmere, og vi afprøver lige nu også nye produkter, der kan binde mere gødning, reducere lugt og skabe mere energi til planterne, når gødningen omdannes og bliver tilgængelig i det øverste jordlag, lyder det fra Karl Erik Molbech.

Hos FCSI mener man, at brugen af alle de muligheder der findes for at skaffe ekstra gødning til gødningsplanen skal tages med i planlægningen, så man som landmand til en vis grad kan forsikre sig mod den voldsomme usikkerhed, der hersker på gødningsmarkedet.

-Du ved, hvad du har af gylle i tanken, men selvom du har bestilt kunstgødningen, så er der ingen garantier for, at den også kan blive leveret, så derfor giver det god mening at få mest muligt ud af den gylle, man allerede råder over, slutter Karl Erik Molbech. 

Resultater af forsøg fra svinestalde foretaget af Force Technology:

force-tech-test-1
force-tech-test-2
Udgivet i Landbrug og tagget , , , , , , , , , .