Karl Erik Molbech, direktør i FCSI - Active NS fastholder kvælstof i dyrkningslaget

FCSI savner fokus på kvælstof-reducerende tiltag

Brugen af Active NS i gyllen fastholder kvælstoffet i dyrkningslaget og hindrer nedsivning til grundvandet, men et snævert fokus i Danmark har ifølge stifteren af FCSI hidtil bremset virksomme tiltag fra små aktører på markedet. 

Karl Erik Molbech har med sin virksomhed FCSI i årevis arbejdet på at udbrede produktet Active NS, der kan bremse nedsivning af kvælstof til grundvandet, hvilket et hollandsk universitet har fremlagt bevis for at Active NS kan gøre allerede i 2019. 

Men det er svært for mindre aktører at få de politiske organer i landbruget til at hjælpe små virksomheder med virksomme tiltag til markedet, for alt for ofte har Karl Erik Molbech oplevet, at han må tage til lande som Holland og Tyskland for at få en fair test af produktporteføljen, for i Danmark er oplevelsen, at testsystemer og afrapportering har til formål at bremse de små virksomheder.

-FCSI har i flere omgange sat gang i forsøg omkring virkningen af Active NS med danske testcentre, men vi oplever som mindre firma at der stilles forudsætninger og begrænsninger op, der reelt gør det umuligt at få et resultat, vi senere hen kan benytte i vores dialog med myndighederne og når vi skal dokumentere produkternes egenskaber overfor potentielle kunder. Den træghed oplever vi ikke i vores samarbejde med udenlandske institutioner, lyder det fra Karl Erik Molbech

Active NS benyttes i stalde, gylletanke og biogasanlæg verden over, hvor det giver en lettere opblanding af gyllen samtidig med at kvælstofeffektiviteten beviseligt forbedres – og det har ført til et stigende salg af produktet. Men markedsføringen sker med brug af udenlandsk data, for der er ikke meget opbakning at hente som en lille aktør i et stort landbrugsland. 

Forsøg fra brugen af Active NS foretaget af Universitetet Groeikracht Zuid, Steenbergen på græsmarker i Holland har vist, at effekten ved brug af Active NS som additiv i gylle er markant – ikke mindst i forhold til at bremse nedsivning af kvælstof i landbrugsjord.

I konklusionen i rapporten “The effect of Active NS on Grassland” fra Groeikracht Zuid lyder det, at brugen af Active NS kan bidrage til større kvælstofeffektivitet på græsarealer, og at “Effektiviteten af gyllen synes at være forbedret, hvilket gør det muligt at spare kunstgødning og at reducere tab af nitrat på grund af udvaskning.”

I rapporten konkluderes det, at brug af Active NS i kvæggylle på græsmarker kan hjælpe med at forbedre kvælstofeffektiviteten på mælkebedrifter med 20 procent, hvilket blandt andet, ifølge de hollandske undersøgelser, indebærer at kvægbrugere vil kunne reducere brugen af kunstgødning markant uden at det påvirker udbyttet på marken. 

Forsøgene viste derudover, at jorden under græsset, hvor gyllen var beriget med Active NS, indeholdt mindre total-N og mindre Nitrat-N end de omkringliggende arealer, hvilket ifølge forskerne fra Groeikracht Zuid indikerer, en “reduceret udvaskning og/eller en mere effektiv optagelse af kvælstof i planterne.”

 

Davids kamp mod Goliat
Det er dog ikke blot et spørgsmål om at få vidensinstitutioner og politikeres øjne op for virkemidler som Active NS, for Karl Erik Molbech har også været i juridisk armlægning med en tysk gigant omkring hvilke ord, der må benyttes, når man gerne vil fortælle landmændene, hvordan produkterne virker, men heldigvis er kampen på ord langt fra så vigtigt som de resultater, Active NS allerede har givet for landmænd over hele verden. 

Hvis landmanden bruger Active NS allerede i stalden, viser undersøgelser foretaget af danske Force Technology, at indholdet af Total-N er 1-2 kilo højere pr. kubikmeter gylle, et resultat andre producenter af gødningsadditiver hidtil ikke har kunnet matche.

-At det kan være svært at komme til orde i forbindelse med markedsføringen betyder heldigvis ikke at Active NS ikke virker på både afgrøder, miljø og økonomi, slutter Karl Erik Molbech, som i år har oplevet en stigende efterspørgsel på additivet, for uanset den manglende danske anerkendelse af virkningen, så virker den hos brugerne, landmænd og biogasanlæg over hele verden, som bestiller produktet igen og igen. 

Active NS optager gødning og vand i strukturen og afgiver det kun langsomt igen. Denne proces gør, at Active NS virker som en buffer for både gødning og vand. Det betyder ifølge FCSI, at man undgår en stor udvaskning af gødning til grundvandet, og så tilbageholdes gasser som kvælstof og svovlbrinte, hvilket medvirker til et bedre indeklima i stalden og mindre lugtgener for naboerne, når gyllen køres ud på markerne. 


Fakta:
Link til rapporten “The effect of Active NS on Grassland” fra Groeikracht Zuid

Link til artiklen: Få fuld valuta ud af gyllen

 

Udgivet i Biogas, Landbrug og tagget , , , , , , .