Klimarådets anbefalinger om at reducere CO2 udledning med 40 procent inden 2020 vil påføre dansk landbrug endnu flere omkostninger

Men klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) vil ikke påføre landbruget flere restriktioner med den begrundelse, at landbruget er ude i en meget vanskelig periode. Regeringen arbejder istedet på at lette omkostningerne for landmændene.

Regeringen kæmper for an lavere CO2 reduktion. Men om det bliver Klimarådets 40 procent eller regeringens 37 procent, så vil det ifølge Lars Christian Lilleholt komme til at koste staten omkring 900 mill. kr. om året. Penge som bliver svært at finde på finansloven, siger ministeren.

Hvor skal pengene så komme fra?
Ja, det kan være svært at gætte på, men pengene skal jo findes et eller andet sted, medmindre der findes andre løsninger på disse udfordringer. Hvis vi isoleret kigger på landbrugets bidrag til at reducere udledning af drivhusgasser, så er der faktisk lys forude.

Active NS kan gøre en stor forskel
Active NS er et gylleadditiv, som kan være med til at gøre en meget stor forskel, idet reduceringen af ammoniakdampe fra gylle kan reduceres med 45 procent. Produktet kan også reducere lugtemmision i stalden med 38 procent.

Disse resultater er dokumenteret af FORCE Technology, som i år har foretaget forsøg i en dansk svinestald.

Active NS er altså i stand til at kunne nedbringe udledningen af drivhusgasser betydeligt, hvilket vil bidrage positivt til et bedre klima. Og hvis man forestiller sig, at produktet anvendes over hele verden, vil den samlede effekt være endnu større.

Lille investering – stort resultat
Investeringen for at anvende Active NS er særdeles overkommelig set i forhold til de noget dyrere tekniske løsningsmuligheder. Prisen er kun ca. 1 krone pr. gris. Derfor kan produktet blive fremtidens problemløser i landbruget.

Produktet giver også landmændene andre fordele, når det anvendes korrekt. Bl.a. bliver gyllen lettere at håndtere og gødningsværdien øges, idet der bindes mere ammoniak i gødningen.

Her bliver alle vindere
Active NS kan altså være med til at bidrage positivt til mindre udledning af drivhusgasser i landbruget, da det som sagt kan reducere ammoniakudledningen med over 40 procent.

Endvidere bliver Klimarådet, ministeren, regeringen, landmændene samt alle andre vindere, idet hele verdens befolkning er afhængige af de klimaforandringer der sker pga mængden af drivhusgasser, der udledes nu og fremover.

Active NS kan altså yde et stort bidrag til reduktionen af drivhusgasser uden det koster en formue.

Fakta om Active NS:

FORCE Technology, som er en international og anerkendt teknologisk rådgivningsvirksomhed har i 2015 gennemført prøveudtagninger og analyser i en dansk svinestald, hvor man tildelte Active NS i gyllen.

FORCE Technology konkluderede, at Active NS kan reducere lugtemission i stalden med 38 procent samt ammoniakemission med 45 procent pr. 1000 kg gris

Udgivet i Landbrug.