Hver gang du investerer 1 krone i dine grise, får du pengene mange gange igen

– dette er hvad rigtig mange landmænd har erfaret ved at anvende Active NS i gyllen. Produktet er særdeles billig at anvende og kan opfylde de miljøkrav der stilles mht håndtering og opbevaring af husdyrgødning m.m.

Sidste nye forsøg dokumenterer, at Active NS tilsat gylle giver landmændene en bedre gyllehåndtering. For det første reducerer Active NS lugten fra gyllen med 38 procent. For det andet binder produktet 45 procent mere ammoniak i gyllen, hvilket giver en bedre udnyttelse af gyllen i form af bedre gødningsværdi. Disse resultater er netop udarbejdet af FORCE Technology og foretaget i en dansk svinestald.

Mindre lugt og kvælstofudledning
Udover at gyllen lugter mindre og der bliver bundet mere ammoniak i gyllen, får landmanden også nogle ekstra sidegevinster.

Ved at nedbringe lugt- og ammoniak emmissioner fra gyllen, vil man kunne opnå et bedre miljø i stalden, under oplagring samt ved udbringning på markerne – og udledningen af ammoniakfordampningen i naturen reduceres ligeledes.

Lettere gyllehåndtering
Praktiske erfaringer og resultater i landbruget indikerer, at gyllehåndteringen generelt bliver lettere fra stald til fortank og gylletank. Det giver et bedre flow i gyllekanaler og -kummer og det er lettere at røre gylletanken op og tømme den, samt etablere flydelag.

Mere ensartet gødskning
Gyllen bliver mere homogen, når der anvendes Active NS i gyllen, hvilket mange landmænd har konstateret under udbringningen af gyllen, idet afgrøderne får tilført en ensartet gødskning.

Mere protein
Kornanalyser dokumenterer at proteinindholdet øges med 15-20% i forhold til landsgennemsnittet, når gyllen er tilsat Active NS.

Laboratorie- og fuldskalaforsøg underbygges yderligere af landmændenes besvarelser af kundeanalyser
Flere uafhængige laboratorie- og fuldskalaforsøg i Europa dokumenterer at gylleadditivet Active NS er i stand til at reducere ammoniak og lugt fra gylle. Dette falder fint i tråd med de besvarelser, vi har fået på vores kundeanalyse:

1. Gyllen lugter mindre
2. Lettere at danne flydelag på tanken
3. Lettere at tømme tanken
4 Bedre flow i gyllekanaler/-kummer
5. Mere homogen gylle
6. Bedre gødningsværdi

Det er altså ikke uden grund at flere og flere andmænd anvender Active NS år efter år, – produktet gør jo en stor forskel, hvilket slutbrugernes erfaringer viser på forskellig vis.

Mange bække små…
De fleste kender nok det gamle ordsprog: Mange bække små, gør en stor å. Virksomheden FCSI producerer Active NS og gør opmærksom på dette ordsprog, idet de pointerer, at Active NS er en lille del i din virksomhed, men en stor del af resultatet.

I praksis betyder det, at landmændene får et økonomisk overskud ved at investere i gylleproduktet. Som sagt koster Active NS ca. 1 krone pr. gris. Men når man tæller alle de fordele sammen, som produktet giver, så kommer pengene mange gange igen.

Active NS er en god løsning
Active NS kan afhjælpe de væsentligste gylleproblemer i landbruget, og prisen er særdeles overkommelig set i forhold til de noget dyrere tekniske løsningsmuligheder. Derfor kan produktet blive fremtidens problemløser i landbruget, da det kan opfylde de miljøkrav, der stilles mht håndtering af husdyrgødning m.m. – samtidig med, at landmanden får en masse sidegevinster.

Udgivet i Landbrug.