Landmænd kan tjene mange penge på deres gylle helt uden ekstra omkostninger

Landmænd, der anvender Active NS, kan have en fortjeneste på ikke mindre en 4,00 kr. pr. ton gylle, da produktet binder ammoniakken i gyllen og derved øger gødningsværdien.

Økonomiske beregninger viser, at landmænd der anvender Active NS kan have en fortjeneste på ikke mindre en 4,00 kr. pr. ton gylle, da produktet binder ammoniakken i gyllen og derved øger gødningsværdien.

Beregningerne er baseret ud fra, at prisen på et kilo kvælstof i dag ligger på ca. 9,00 kr.

Fratrækker man udgiften til Active NS, skal landmanden blot have have 150 g mere kvælstof pr. ton gylle, for at investeringen i Active NS er betalt.

Men Active NS har i praksis vist at kunne give over et kilo mere kvælstof pr. ton gylle. Så uden at sætte overliggeren for højt, vil en øget kvælstofmængde på 600 g pr. ton give landmanden en fortjeneste på ikke mindre en 4,00 kr. pr. ton gylle. Samtidig øges afgrødernes værdi, hvilket betyder, at den reelle fortjeneste fordobles.

Ekstra bonus
Active NS giver også besparelser, idet landmændene undgår besvær med håndteringen af gyllen i stalden og gyllebeholdere, samt at gyllen lugter mindre, hvilket ikke er taget højde for i de økonomiske beregninger.

Du kan prøve Active NS gratis
I forbindelse med NutriFair i Fredericia, kan landmændene få en gratis sæk Active NS og gylleanalyse, ved køb af min 10 sække, hvilket er nok til 5000 m3 gylle.
Gylleanalysen vil give den enkelte landmand et håndgribeligt bevis for, hvor meget mere kvælstof han kan få til rådighed på sin bedrift.

Praktiske resultater fra tilfredse brugere
At gyllen har ændret sig, ses tydelgt i det økologiske sædskifte, hvor afgrøderne står meget bedre, siger Hans Christian Hovmøller på Dallerupgård Svineproduktion A/S i Stenderup. Når man dyrker økologisk frøgræs, er det vigtigt, at afgrøden får tilstrækkeligt kvælstof, da det ellers ikke går i leje. Årsagen til at frøgræsset i sidste år stod så godt, skyldes brugen af Active NS, som har givet os en bedre udnyttelse af gyllen i form af et øget kvælstofindhold.

Udgivet i Landbrug.