Mælkeproducent får 1 kg mere kvælstof pr. tons gylle og dermed et større udbytte i marken

For ca. 2 år siden startede Hans Peder og Kurt Mathiasen med at anvende Active NS i gyllen. Gylleanalyser viser, at det giver en bedre udnyttelse af gyllen, idet produktet binder 1 kg mere N pr. tons og at gyllehåndteringen er blevet lettere.

Brødrene Hans Peder og Kurt Mathiasen har drevet landbrug siden 1989. På gården Bjørnholm I/S ved Agerskov har de en løsdriftsstald, hvor der i dag er 200 Holstein malkekøer. Besætningen fodres primært med færdig grovfoder, og om sommeren er køerne på græs.

Til daglig er det Hans Peder, der passer staldene og Kurt står for markerne, kalvene samt ungkreaturerne. Herudover har de 2 unge medhjælperne, i stalden og marken.

Til gården er der et tilhørende areal på 120 ha, samt 30 ha som er forpagtet. På arealerne dyrkes der græs, kløver, majs samt grønkorn. Endvidere lejer de 40 ha , hvor ungkreaturerne går og græsser.

Inden Kurt Mathiasen begyndte at anvende Active NS i gyllen, fik han foretaget en gylleanalyse, som viste, at han kunne binde 3 kg total N i gyllen. Efter at have anvendt Active NS i gyllen i en periode, blev der taget en ny gylleanalyse., som viste, at der nu var 4 kg total N i gyllen, altså en forøgelse på 1 kg N pr. tons.

Vi har tidligere brugt et andet gyllehåndterings produkt, som også skulle kunne give en bedre gyllehåndtering. Men det var meget dyrere at anvende end Active NS.

Den væsentligste årsag til at jeg har valgt at bruge Active NS året rundt er, at det er en god og billig løsning, og jeg kan binde mere kvælstof i gyllen, som forhåbentligt skulle give et større udbytte i marken. Så det bliver spændende at se, da jeg har hørt, at man kan opnå 10 kg mere afgrøde, hver gang man tilfører 1 kg mere N pr. ha., siger Kurt Mathiasen.

Tilsatte Active NS i gylletanken, men bruger det nu kun i stalden
I starten tilsatte jeg Active NS i gylletanken, men i efteråret er jeg begyndt at anvende det inde i stalden, hvor jeg opblander pulveret i vand og hælder det ud på spalterne med en vandkande. Når jeg gør det, behøver jeg ikke at bruge produktet i gylletanken.

Ifølge producentens anvisninger vil jeg herved udnytte produktet optimalt, da det bliver iblandet gyllen allerede inden det løber ud i fortanken og til sidst ender ude i gylletanken. Det virker perfekt, da jeg kan se, at gyllen er mere homogen og det skummer og bobler fint i tanken. Vi har netop kørt det sidste gylle ud på markerne, og maskinstationen havde ingen problemer med oprøringen, konstaterer Kurt Mathiasen.

En lille sjov detalje
Inden vi begyndte at tilsætte Active NS i gyllen, skulle jeg hvert år pudse en sølvkæde, som jeg går med om halsen. Den blev helt sort, når jeg skulle kontrollere, fortanken. Men i år er sølvkæden ikke ligeså grim som tidligere, hvilket måske skyldes, at der ikke sker så stor en ammoniakfordampning, som tidligere, da vi jo binder mere kvælstof i gyllen, konkluderer mælkeproducent Kurt Mathiasen fra Bjørnholm I/S ved Agerskov.

Udgivet i Landbrug.